Statistica lunara, 2018

Luna
Cantitatea
Volum, MDL
Volum, USD (Echivalent)
Cursul USD
Januarie

9 997 017

768 826 241.3

0

0

Februarie

134 584

1 621 701.8

0

0

Martie

118 348

86 290 218.96

0

0

Aprilie

1 356 197

106 244 946.2

0

0

Mai

57 768

6 014 145

0

0

Iunie

1 194 110

4 169 153.8

0

0

Iulie

437 702

452 047 171.7

0

0

August

52 444

737 858.75

0

0

Septembrie

149 081

15 552 877.34

0

0

Octombrie

679 008

457 709 046.8

0

0

Noiembrie

1 872 198

30 058 196.25

0

0

Decembrie

25 683

1 028 179.25

0

0

TOTAL

16 074 140

1 930 299 737

0

0

Statistica anuala | La pagina principala
Daca aveti commentarii sau propuneri privind pagina data contactati: Postmaster@moldse.md