Statistica lunara, 2017

Luna
Cantitatea
Volum, MDL
Volum, USD (Echivalent)
Cursul USD
Januarie

110 756

5 260 825.82

0

0

Februarie

94 047

2 575 230.8

0

0

Martie

192 700

29 406 652.4

0

0

Aprilie

3 660 313

44 399 297.05

0

0

Mai

265 820

3 675 795.2

0

0

Iunie

24 433

867 692.5

0

0

Iulie

2 000

168 556

0

0

August

70 601

3 168 737

0

0

Septembrie

16 834

3 080 535

0

0

Octombrie

28 870

1 274 826

0

0

Noiembrie

218 695

2 060 967.12

0

0

Decembrie

34 550

2 025 409.59

0

0

TOTAL

4 719 619

97 964 524.48

0

0

Statistica anuala | La pagina principala
Daca aveti commentarii sau propuneri privind pagina data contactati: Postmaster@moldse.md