Statistica lunara, 2016

Luna
Cantitatea
Volum, MDL
Volum, USD (Echivalent)
Cursul USD
Januarie

18.671

193.290

0

0

Februarie

32.566

3.343.174,88

0

0

Martie

6.859

811.409,96

0

0

Aprilie

296.144

260.033.831,7

0

0

Mai

418.893

54.109.481,53

0

0

Iunie

14.818

599.822

0

0

Iulie

9.359

202.450

0

0

August

213.721

11.612.306,05

0

0

Septembrie

89.600

1.870.614,60

0

0

Octombrie

77.738

5.645.154,68

0

0

Noiembrie

6.504

218.976

0

0

Decembrie

111.946

1.856.610,40

0

0

TOTAL

1 296 819

340 497 148.8

0

0

Statistica anuala | La pagina principala
Daca aveti commentarii sau propuneri privind pagina data contactati: Postmaster@moldse.md