Statistica lunara, 2014

Luna
Cantitatea
Volum, MDL
Volum, USD (Echivalent)
Cursul USD
Januarie

121 597

1 786 684.73

0

0

Februarie

118 547

3 346 397.95

0

0

Martie

2 639 010

52 630 451.97

0

0

Aprilie

20 267 690

322 691 373.20

0

0

Mai

799 142

14 622 817.13

0

0

Iunie

684 982

42 118 624.49

0

0

Iulie

3 356 336

38 653 866.77

0

0

August

538 294

3 769 966.53

0

0

Septembrie

1 212 890

4 759 728.68

0

0

Octombrie

3 049 210

25 285 064.82

0

0

Noiembrie

11 532 728

189 345 851.11

0

0

Decembrie

539 380

9 586 947.66

0

0

TOTAL

44 859 806

708 597 775.04

0

0

Statistica anuala | La pagina principala
Daca aveti commentarii sau propuneri privind pagina data contactati: Postmaster@moldse.md