Statistica lunara, 2013

Luna
Cantitatea
Volum, MDL
Volum, USD (Echivalent)
Cursul USD
Januarie

1 253 962

13 124 572.74

0

0

Februarie

366 573

4 810 114.45

0

0

Martie

2 477 414

53 857 246.20

0

0

Aprilie

4 521 237

71 935 707.15

0

0

Mai

2 154 412

99 534 676.21

0

0

Iunie

2 785 467

194 001 348.70

0

0

Iulie

293 628

12 806 393.16

0

0

August

1 074 607

65 357 265.45

0

0

Septembrie

728 013

3 976 497.77

0

0

Octombrie

1 900 140

118 273 048.85

0

0

Noiembrie

7 098 100

120 002 138.38

0

0

Decembrie

1 710 031

64 332 267.69

0

0

TOTAL

26 363 584

822 011 276.75

0

0

Statistica anuala | La pagina principala
Daca aveti commentarii sau propuneri privind pagina data contactati: Postmaster@moldse.md