Statistica lunara, 2012

Luna
Cantitatea
Volum, MDL
Volum, USD (Echivalent)
Cursul USD
Januarie

409 823

2 639 923.70

0

0

Februarie

162 824

2 112 168.01

0

0

Martie

283 449

11 640 539.13

0

0

Aprilie

1 703 993

9 090 889.50

0

0

Mai

761 448

7 402 134.84

0

0

Iunie

3 576 004

57 588 028.77

0

0

Iulie

942 342

202 846 094.40

0

0

August

1 271 031

238 732 590.22

0

0

Septembrie

862 077

3 070 636.69

0

0

Octombrie

190024

2090155.83

0

0

Noiembrie

3 957 525

35 195 072.95

0

0

Decembrie

6 098 797

50 885 947.88

0

0

TOTAL

20 219 337

623 291 181.92

0

0

Statistica anuala | La pagina principala
Daca aveti commentarii sau propuneri privind pagina data contactati: Postmaster@moldse.md