Statistica lunara, 2011

Luna
Cantitatea
Volum, MDL
Volum, USD (Echivalent)
Cursul USD
Januarie

774 277

8 832 216.73

0

0

Februarie

2 939 093

22 286 663.60

0

0

Martie

1 099 833

11 369 704.36

0

0

Aprilie

1 342 758

22 457 978.02

0

0

Mai

2 603 420

9 313 701.62

0

0

Iunie

1 939 314

20 072 192.71

0

0

Iulie

7 734 145

15 182 257.37

0

0

August

870 770

34 598 302.95

0

0

Septembrie

1 823 238

38 383 871.78

0

0

Octombrie

1 218 983

12 195 305.79

0

0

Noiembrie

997 917

20 131 718.13

0

0

Decembrie

2 990 949

27 145 341.11

0

0

TOTAL

26 334 697

241 969 254.17

0

0

Statistica anuala | La pagina principala
Daca aveti commentarii sau propuneri privind pagina data contactati: Postmaster@moldse.md