Buletin Informativ

ANUL
FORMAT
MARIMEA

2007

PDF

1251 kb

2008

PDF

1201 kb

2009

PDF

1086 kb

2010

PDF

954 kb

2011

PDF

859 kb

2012

PDF

737 kb

2013

PDF

697 kb

2014

PDF

704 kb

2015

PDF

704 kb

2016

PDF

630 kb

2017

PDF

3504 kb

2018

PDF

4286 kb

 

 

Ediţia periodică Buletinul informativ "Bursa de Valori a Moldovei" este publicată lunar în limba

română / rusă şi conţine următoarele informaţii privind: 

 

        activitatea Bursei de Valori a Moldovei;

        participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;

        emitenţii, valorile mobiliare ale cărora sunt înregistrate la bursă;

        statistica tranzacţiilor bursiere, inclusiv preţurile înregistrate în cadrul tranzacţiilor bursiere;

        noutăţi şi evenimente de pe piaţa de capital autohtonă şi internaţională.

 

Costul Buletinului informativ este de 90 lei pe suport de hârtie si 50 lei în varianta electronică.

Abonarea poate fi efectuată la:

 

1.  Orice filială al Î.S. Poşta Moldovei. Indicele din catalog 31882.

2.  Departamentul Marketing, Listing şi Cotare al Bursei de Valori a Moldovei: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 73, etaj.3,

tel. 022-27-76-36, e-mail: moldovastockexchange@gmail.com.