LicitaţieLicitaţii de vînzare a acţiunilor din portofoliile fondurilor de investiţii în proces de lichidare
Licitaţii de vînzare a acţiunilor proprietate publică
Licitaţii de vînzare a acţiunilor sechestrate de organele fiscale